Kun haluat saada tutkittua ja puolueetonta tietoa yrityksesi myynnin suorituskyvystä.

Mikä on

Myynnin Läpivalaisu®?

Myynnin Läpivalaisu® on markkinoiden kattavin yrityksen myyntiprosessin auditointi, joka on tarkoitettu johtoryhmien ja myynnin johdon käyttöön.

Siinä tuotetaan puolueeton nykytila-analyysi sekä viiden kohdan konkreettinen toimenpidelista, joka toimii pohjana myynnin tehostamiselle.

Kyseessä on myynnillisen tekemisen, osaamisen ja toimintamallien kartoitus, jolla analysoidaan, mallinnetaan ja visualisoidaan kohdeyrityksen myynnin nykyinen toiminta.

Läpivalaisun avulla on mahdollista tunnistaa pienimmät mahdolliset muutokset tekemisessä, joilla saadaan aikaiseksi suurimmat muutokset tuloksessa. Muutokset voivat olla pullonkaulojen purkamista tai johtamistarpeiden priorisointia.

Tämä palvelu on sinulle, jos yrityksesi myyntiä halutaan tehostaa, kehittää tai organisoida uudelleen, teillä harkitaan uusia myynnin tai markkinoinnin työkaluja, tai haluat esimerkiksi luoda yhteisen myynnin pelikirjan.

Johtaminen helpottuu

Ymmärtämällä todellisen nykytilanteen ja tavoitetilan eron, tiedät mitä johtaa.

Kustannussäästöt

Juuri nyt säästöjä tarvitaan. Säästää voi myös tuloksia vaarantamatta.

Orgaaninen kasvu

Pienellä muutoksella voit saada aikaan suuren muutoksen myynnissäsi.

Tunnista pullonkaulat

Löydä ja vähennä hukkaa sekä kitkaa myynnissäsi.

Myynnin Läpivalaisu®

Määrittelemme aina auditointiprojektin fokuksen ja laajuuden asiakkaan kanssa yhdessä. Työ toteutetaan etätoteutuksena.

Aloituspalaveri

Perehdytään yhtiöön, olemassa oleviin toimintamalleihin, raportointiin ja toimintaan yhdessä myynnin johdon kanssa Määritellään haastatteluotanta

Haastattelut

Haastatellaan myyntiprosessissa mukana toimivaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun henkilökuntaa
Asiakashaastattelut
Kyselytutkimukset

Raportin toimitus

Raportin toimittaminen ja esittely tilaajalle

 

 

Aineistoon perehtyminen

Perehdytään mm. yhtiön toimittamaan materiaaliin mm. myyntimateriaali, pelikirja, koulutusmateriaali, työkaluihin, verkkoympäristö, taktisen markkinoinnin malli

Raportin laatiminen

Koostetaan ja laaditaan raportti
Visualisoidaan nykyinen myyntiprosessi
Analysoidaan havainnot sekä laaditaan toimenpidesuositukset kahden konsultin iteraatiotyönä

Työpaja

Raportin havaintojen ja toimenpidesuositusten pohjalta fasilitoidaan puolen päivän työpaja avainhenkilöille

Ota yhteyttä

Kasvu Partners Helsinki Oy

Keilaniementie 1 (4. krs)
02150 Espoo

+358 50 548 2135