Myyntiprosessin kuvaus

Myyntiprosessin kuvaaminen auttoi Atriaa tunnistamaan myynnin kehityskohdat

Atrian ja Kasvu Partnersin yhteistyön taustalla oli Atrian pidempiaikainen tavoite kehittää myyntiä systemaattisempaan suuntaan. Atrian tavoitteisiin kuului myös CRM-uudistus, jota varten Kasvu Partners lähti työstämään myyntiprosessien kuvaamista Atrialle. ”Kasvu Partnersin palvelu, joka keskittyy puhtaasti myyntiin ja myyntiprosesseihin, on Suomen markkinoilla poikkeuksellinen. Arvostan Kasvu Partnersin asiantuntijuutta ja myyntihakuisuutta” Atrian myynnin kehitysjohtaja Teemu Pitkänen kuvailee.

Atrian ja Kasvu Partnersin yhteistyön liikkeelle panevana voimana toimi CRM-uudistus, jota varten yrityksen myyntiprosessi oli pakko kuvata tarkasti. Myyntiprosessin kuvausta hyödynnetään myös asiakaskokemuksen kehittämiseen, sillä sitä varten piti kartoittaa keskeiset myyntiorganisaation kosketuspisteet asiakkaaseen.

Asiakastyytyväisyys kasvoi ja myyntiprosessin ”pehmeät” kohdat paljastuivat

Jotta myyntiprosessista saataisiin realistinen kuvaus, Kasvu Partners lähti kartoittamaan sitä myyntihenkilöstöä haastattelemalla. Haastattelujen pohjalta pystyttiin kuvaamaan myynnin sen hetkinen toiminta sekä listaamaan kehityskohdat.

”Kasvu Partnersin tekemän työn pohjalta tunnistimme myyntiprosessin kehityskohdat, missä on jo arvo itsessään. Osassa asiakassegmenttejä toimintamalli on niin moniulotteinen, että sitä ei pystytty kuvaamaan sillä tavalla kuin alun perin oli ajateltu. Ymmärsimme, että myynninjohdon on palattava suunnittelupöydälle ja tahtotila on määriteltävä uudestaan” Pitkänen kuvailee prosessia.

”Myyntiprosessin kuvauksen pohjalta olemme kehittäneet asiakkaalle näkyvää toimintaa, ja asiakastyytyväisyyden tulokset sen myötä ovat olleet hyviä” Pitkänen jatkaa.

Referenssit