Jotta johtaminen helpottuu.

Mikä on

Myynnin Pelikirja?

Myynnin pelikirja on yrityksen oma ja yhteinen myynnin toimintamalli, joka on koottu yksiin kansiin ja helposti viestittävään muotoon.

Yhteinen kuvattu myynnin toimintamalli mahdollistaa nopean myynnin skaalaamisen sekä myyjien tuottavuuden suunnitelmallisen kehittämisen. Kattava pelikirja tehostaa rekrytointia lyhentämällä merkittävästi perehdytysaikaa ja parantamalla koulutusta. Yhteinen toimintamalli parantaa lähiesimiestyötä poistamalla turhaa arjen manageeraamista.

Pelikirjahankkeessa luodaan olemassa olevista parhaista käytännöistä koko yrityksen malleja ja päätetään mitä muutamia asioita kehitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Muutokset voivat olla mm. pullonkaulojen purkamista, toiminnan priorisointia, kasvupisteiden tunnistamista tai yhteistoiminnan rakentamista .

Myynnin Pelikirja on yritykselle ajankohtainen työkalu, kun yrityksen myyntiä halutaan kasvattaa tai kehittää tai se on organisoitu uudelleen, harkitaan uusia myynnin tai markkinoinnin työkaluja tai järjestelmiä, yritys haluaa luoda yhteisen myynnin kulttuurin.

Yhteispeli paranee

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun yhteispeli paranee yhteisellä pelikirjalla.

Tuottavuus

Kasvu tulee myyjien tuottavuutta parantamalla, ei palkkaamalla lisää myyjiä ja markkinoijia.

Ennustettavuus

Yhteinen toimintamalli tekee myynnistä ennustettavaa ja mahdollistaa työkalujen tehokkaan käyttöönoton.

Myynnin Pelikirja

Pelikirjaprojektin sisältö ja tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa sopimaan yhtiön kulttuuriin.

Aloituspalaveri

Perehdytään yhtiöön sekä tekemiseen yhdessä myynnin johdon kanssa. Määritellään ja kirkastetaan myyntiprosessin tavoitteet.

Haastattelut

Haastatellaan myyntiprosessissa mukana toimivaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun henkilökuntaa Asiakashaastattelut, Kyselytutkimukset

Luonnoksen koostaminen

Tavoiteprosessin pohjalta luonnostellaan ensimmäinen rautalankaversio pelikirjasta.

Pelikirjan koostaminen

Pelikirjan kirjoittaminen, scriptit, havainnollistukset, aktivoinnit.

 

Pelikirjan luovutus

Valmiin pelikirjan luovuttaminen tilaajalle, läpikäynti ja hyväksyntä. 

Aineistoon perehtyminen

Perehdytään yhtiön toimittamaan materiaaliin mm. myyntimateriaali, pelikirja, koulutusmateriaali, työkaluihin, verkkoympäristö, taktisen markkinoinnin malli

1. Työpaja

Laaditaan tavoiteprosessi yhtiön myynnistä sekä päätetään pelikirjan tyyli, kieli ja muoto.

2. - 3.Työpaja

Käydään läpi pelikirjan luonnos ja iteroidaan sen sisältöä. Päätetään pelikirjan sisältö.

Pelikirjan visualisointi

Julkaisuvalmiin pelikirjan luominen. Graafinen suunnittelu, taitto. Pelikirjan vienti crm järjestelmään.

Ota yhteyttä

Kasvu Partners Helsinki Oy

Keilaniementie 1 (4. krs)
02150 Espoo

+358 50 548 2135