Referenssi

Vantaan Energialle kaukolämpö- ja energiapalveluliiketoiminnan kasvun toimintamalli

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan Energia tuottaa lämpöä ja sähköä sekä myy lämpöpalveluita. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Strategiassaan Vantaan Energia haluaa olla kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien ja -negatiivisten energiaratkaisujen löytämiseen.

Osana strategiansa toimeenpanoa Vantaan Energia rakensi myyntiorganisaation, jonka tehtävänä on varmistaa kaukolämpöverkon elinvoimaisuus sekä viedä markkinalle Vantaan Energian uusia energiapalveluita. Aktiivisella myynnillä ja myyntipäälliköillä on myös tärkeä rooli Vantaan Energian Hiilinegatiivisuus 2030 -tavoitteen viestinnässä kaukolämmön käyttäjille.

Vantaan Energian tavoitteena oli rakentaa myyntitiimille selkeä yhteinen ja johdettava myynnin toimintatapa, joka varmistaa myyjien ajankäytön kohdentamisen tehokkaasti ja hyvän asiakaskokemuksen. Hankkeessa rakennettiin myyntitiimille asiakaskohdennus, myynnin prosessit, johtamisen käytänteet sekä luotiin edellytykset myynnin prosessien ja johtamisen mallintamiseen CRM-järjestelmään.

Vantaan Energia valitsi Kasvu Partnersin kehittämisen kumppaniksi. Yhteistyössä Kasvu Partners on toiminut myynnin toimintamallin määrittelijänä, CRM toteutusvaihtoehtojen arvioijana, myynnin prosessien arkeen viemisen ja juurruttamisen kumppanina.

”Yhteistyö Kasvu Partnersin kanssa on nopeuttanut merkittävästi strategista tavoitettamme muuntua toimialan asiakaslähtöisimmäksi toimijaksi. Erityisen hyvää yhteistyössämme on ollut se, että toimintamallien lisäksi olemme saaneet käytännön läheistä toimeenpanon tukea. ” kertoo yhteistyöstä Vantaan Energian Energiapalvelut-liiketoimintajohtaja Matti Wallin.

Vantaan Energia
www.vantaanenergia.fi

(2022)
Liikevaihto 300 miljoonaa euroa
Henkilöstö: 300

23.08.2023

Lue lisää

Copyright Kasvu Partners Helsinki Oy 2021 – Kaikki oikeudet pidätetään