Referenssi

S-ryhmän marketkauppaan tavoitteellista myynnin johtamista

S-ryhmä on asiakkaidensa omistama suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1 900 toimipaikkaa. S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen.

S-ryhmän strategiakaudella koko marketkaupan läpileikkaava strateginen tavoite on lisätä aktiivista ja tavoitteellista myynnin johtamista. S-ryhmän marketkauppa kattaa yhteensä 900 toimipaikkaa ja työllistää yhteensä lähes 20 000 ihmistä.

Tavoitteellisessa myynnin johtamisessa keskityttiin viestintään ja esihenkilötyöhön muutoksen toimeenpanon vipuna. Tavoitteellisessa myynnin johtamisessa luotiin työkalut sesonkeihin, kampanjoihin ja uutuuksiin liittyvään ennakoivaan ja koordinoituun viestintään ketjusta myymälöihin sekä toimeenpanokyvyn tason nostamiseen ja yhtenäistämiseen myymälätasolla. Työkalujen tavoitteena on tuottaa myymälöille entistä paremmin ennakoiden tietoa tulevista kaupallisista toimenpiteistä sekä antaa myymälöiden esihenkilöille yhteiset parhaat käytännöt asiakkaalle houkuttelevan ja herätteellisen ostospaikan luomiseen.

S-ryhmä valitsi Tavoitteellisen myynnin johtamisen kumppanikseen Kasvu Partnersin. Kasvu Partners toimi vuoden mittaisessa kehityshankkeessa neuvonantajana, sisäisen kehitystyön fasilitoijana ja myynnin johtamisen työkalujen kehittämisen ja pilotoinnin kumppanina.

”Kasvu Partners sparrasi rehellisen tiukasti ja paransi ajatteluamme valituista aiheista koko yhteisen matkamme ajan. Tämä oli mielestäni se merkittävin lisäarvo yhteistyössämme. He olivat myös hyvänä apuna ihan konkreettisen toimeenpanon työvälineiden sekä viestintämateriaalien rakentamisessa. He ovat intohimoisia ammattilaisia, joiden kanssa oli ilo työskennellä.” SOK marketkaupan käyttötavaran myyntijohtaja, Päivi Hole

”Projektipäällikön näkökulmasta katsottuna yhteistyö Kasvu Partnersin kanssa sujui erinomaisesti. Asiat etenivät sovitun aikataulun mukaisesti ja muutokset suunnitelmiin toteutettiin hyvässä yhteistyössä.” SOK marketkaupan ketjuohjauksen kehityspäällikkö, Tero Mölkänen

”Olemme varsin tyytyväisiä lopputulokseen. Kehityshankkeen kautta rakennettu asiakaslähtöisempi ja tavoitteellisempi toimintamalli siivitti osaltaan meidät poikkeuksellisen vahvaan markkinaosuuskehitykseen. Hanke jätti lisäksi perinnöksi paitsi toimivia työkaluja ja käytäntöjä, myös asiakaslähtöisemmän, tiiviimmän yhteistyön ja myyntihakuisemman kulttuurin kehittymisen” SOK marketkaupan päivittäistavaran myyntijohtaja, Antti Oksa

S-ryhmä
s-ryhma.fi

(2021)
Liikevaihto 12,3 miljardia euroa
Henkilöstö: 39 900
Toimipaikat: 1 900+

25.11.2022

Lue lisää

Copyright Kasvu Partners Helsinki Oy 2021 – Kaikki oikeudet pidätetään